Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: Safe Dating Solution LTD.
  • gebruik(en): alle mogelijke handelingen;
  • u: de gebruiker(bezoeker) van deze website;
  • de content: alle op deze website aanwezige inhoud;

– Op de pagina die je thans bekijkt is het onderstaande van toepassing. Door het gebruik van de pagina stem je automatisch in met deze disclaimer.

– De content op onze website is door de eigenaar en experts met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

– De eigenaar is daarnaast ook niet betrokken, noch verantwoordelijk voor content op de aan de website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

– Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

– Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.